MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat centraal binnen de bedrijfscultuur van Van den Boogaard Snelvervoer. Als pioniers in duurzame mobiliteit, hebben wij bij Van den Boogaard Snelvervoer onze toewijding aan MVO verankerd in onze bedrijfsprincipes. De introductie van de elektrische E-Vito van Mercedes in ons wagenpark illustreert ons streven naar een groenere en duurzamere toekomst.

Duurzame mobiliteit bij Van den Boogaard Snelvervoer

De overstap naar elektrische voertuigen zoals de E-Vito is een belangrijke stap in de richting van het verminderen van onze ecologische voetafdruk. In vergelijking met traditionele brandstof aangedreven voertuigen verminderen elektrische voertuigen aanzienlijk de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuilende stoffen. Door te kiezen voor de E-Vito dragen wij actief bij aan het verminderen van de koolstofemissies en het bevorderen van een schonere lucht voor iedereen.

Efficiënt snelvervoer

Bovendien biedt de elektrische E-Vito tal van voordelen voor onze operationele efficiëntie. Met een betrouwbaar bereik en snelle laadtijden kunnen onze chauffeurs soepel en efficiënt hun taken uitvoeren. Dit resulteert niet alleen in een verbeterde productiviteit, maar ook in lagere operationele kosten op lange termijn. Door te investeren in elektrische voertuigen tonen wij ons streven naar innovatie en vooruitgang in de transportsector.

Sociale verantwoordelijkheid in bedrijfsactiviteiten

Naast het verminderen van onze milieu-impact en het verbeteren van onze operationele efficiëntie, erkennen wij ook het belang van sociale verantwoordelijkheid binnen onze bedrijfsactiviteiten. Daarom zetten wij ons in voor het stimuleren van inclusiviteit, veiligheid en eerlijke arbeidspraktijken binnen ons bedrijf en de bredere gemeenschap. We streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van onze werknemers, klanten en de samenleving als geheel.

Kortom, bij Van den Boogaard Snelvervoer omarmen we de uitdagingen van de 21e eeuw door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De elektrische E-Vito van Mercedes is niet alleen een voertuig; het is een symbool van onze toewijding aan duurzame mobiliteit en ons streven naar een betere toekomst voor iedereen. Samen bouwen we aan een wereld waarin economische groei hand in hand gaat met milieubescherming en sociale rechtvaardigheid.